Свържете се с нас +359876146995 | mladplaninar@abv.bg

Детски и младежки приключенски програми

Курсовете се провеждат целогодишно и се моделират според желанията и възможностите на участниците.

КУРС 1

Избор на маршрут или поход. Предварителна подготовка.

Екипировка, подреждане на раницата и съоръжения за планинарство.

Основни правила на придвижване в група.

Техника и правила за придвижване по различни терени.

Опасности в планината и мерки за сигурност.

КУРС 2

Поведение при настъпване на непредвидени обстоятелства.

Оказване на първа помощ при злополука.

Видове маркировка и движение по туристическа карта.

Ориентиране по местни признаци и елементи на природата.

КУРС 3

Релеф и разпознаване на елементите на релефа- хълм, било, низина и др.

Разчитане и ориентиране по топографска карта.

Работа и ориентиране с компас и GPS.

Ориентиране и движение в непозната местност.

КУРС 4

Основни метеорологични понятия и предсказване на времето.

Бивакуване. Необходима екипировка. Подготовка за пренущуване.

Видове биваци.

Правила за безопасност при устройване на бивак

КУРС 5

Алпийски възли и осигуровки.

Слизане по стръмни склонове и скали.

Движение по остри скали и била.

Движение по въжено-стоманени предпазни съоражения.

Преминаване през буйно течащи планиски реки и потоци.

Действия при настъпване на аварийна ситуация

КУРС 6

Техника на ски-походите.

Задължителна зимно екипировка.

Мерки за безопасност при подготовка, организация и провеждане на ски походи.

Опасност при зимни условия на планински практики.

Влияние на ниската температура.

КУРС 7

Лавини, козирки, снежни дъски.

Фактори показващи шансовете за оцеляване на попаднал в лавина.

Оказване на първа помощ при измръзване.

КУРС 8

Овладяване на ски техника на писта.

Теоретичен и практичен курс за начинаещи и средно напреднали.

КУРС 9

Ски техника извън писти.

Екстремно пускане.

Календар със запазени дати за обучение

Искате да запазите дати за обучение ?

телефон за контакти:

0876146995 Гергана Сандъкчиева- организатор

0899146996 Иван Траянов- планински водач

e-mail: mladplaninar@abv.bg

IBAN : BG12BUIB98881044917600

BIC : BUIB BG SF

СИБАНК