"Млад Планинар" и приятели

  • Дневен Център "Надежда"
  • Връх Радомир - 2029м.
  • VIVO- спортен клуб