signature-962355_640

Фондация „Герои на времето“

ДОГОВОР ЗА ДАРЕНИЕ Днес 14.04.2016г., в гр. София между: Фондация „Герои на времето“, БУЛСТАТ:176216788, със седалище и адрес: гр.София, ул.“Мур“ №45, ап.3, регистрирано под №19015 по ф.д.№ 650/2011на Софийски градски съд, представлявано от Павел Николаев Кунчев,наричано по-долу ДАРИТЕЛ, и Сдружение „Млад планинар“, БУЛСТАТ 176949884, със седалище и адрес: гр.Петрич, ул.“Марица“ №16,представлявано от Гергана Сандъкчиева, наричано […]

gqurkalesi2016

Деня на българския археолог

Млад планинар отбеляза деня на българския археолог–14.02.2016г. В местността Гяур Калеси директора на Исторически музей гр. Петрич и археолог г–н Сотир Иванов разказа на децата много интересни факти и легенди свързани с нашия край. От него те разбраха, от къде идва името на цветето божур и как точно са живели първите заселници по нашите земи. […]