Ние сме сдружение "Млад Планинар"

Повече от 50 деца се обучават целогодишно под нашата егида

Сдружение"Млад планинар" провежда теоретични и практически занимания с цел въвеждането на децата в основите на планинарството. Нашата цел е да популяризираме туризма и планинарството сред децата и младежите, като организираме занятия по програма, преходи и лагери сред природата. Съхраняване, обогатяване и развитиe на традициите на българското туристическо движение; популяризирането и организирането на различни форми на туризъм и създаване на навици за природосъобразен и здравословен начин на живот; привличане на повече хора, включително ученици, студенти, младежи в практикуването на пешеходен, коло, ски и воден туризъм, за активен отдих сред природата, за алпинизъм, ориентиране, спелеология и нови туристически и спортно-туристически изяви. Организиране на беседи, забави и др. полезни и приятни мероприятия; образователни и приключенски програми сред природата; да се спомогне за тяхното нравствено, морално и духовно развитие.

Срещнете се със създателите на "Млад планинар"

129009752_797327657499340_2821541262130936032_n

Гергана Сандъкчиева

Председател на сдружение Млад Планинар

тел: 0876/ 146 995

128703301_384757619465966_7173184208865090197_n

Иван Траянов

Дипломиран планински водач

тел: 0899/ 146 996

За нас като ръководители е нещо ново да поемем нелеката и отговорна задача да организираме и да водим група деца, следвайки заръката на Алеко Константинов – „Опознай Родината, за да я обикнеш”.

И за децата бе ново чувството за принадлежност към едно общество, непознато за тях – туристите. И вече разбират значението на думите – „Всеки турист е Човек, но не всеки човек е турист”!

Заедно ще успеем да посетим много различни и интересни кътчета в България. Да преживяваме емоции и чувства непознати за нас. Да научат много за същината на планинарството и туризма и вярваме искрено, че тези знания ще помогнат на децата да израснат като едни достойни хора, които с гордост да могат да кажат „Аз съм Българин” .

По времена теоретични занимания те усвояват основните правила на придвижване в група,  техника и правила за придвижване по различни терени, избор на маршрут или поход, предварителна подготовка, екипировка, подреждане на раницата, опасности в планината, видове маркировка и движение по туристическа карта и ориентиране и др. По време на всички преходи успешно ще прилагаме вече наученото.

Другата цел на „Млад планинар” са съхраняване, обогатяване и развитиe на традициите в България. За целта посещаваме и туристически обекти свързани с историята на България. Разбира се, идеите ни не спират до тук, като една от целите ни е да възродим лагеруването сред природата. Да организираме Зимен и Летен лагер, на които децата да придобият полезни за тях знания и умения, нужната дисциплина за изпълнението им.

Изкачването на 10-те планински първенци на България. Посещение на 100–те Национално туристически обекта на България.

Хората до нас

slide4 Гошката
slide3 Генката
slide2 Вилка
129094681_430011768021949_6428723301629051865_n Коси
Мими
Мими
Мери
Митко
Шопов
Боби
Стоян
Клавди