Дарение

Деца - Природа - Родина! Това е връзката, която има смисъл да подкрепяме! Предизвиквам ви да го направите и вие!

IBAN : BG96UBBS88881000625449
BIC : UBBS BG SF
OББ

Дари

за целите на сдружението

Дари

за „Българските първенци"

Дари

за НТП „По пътя на Самуиловите воини"