768x432
ТУРИСТИЧЕСКА МАРКИРОВКА

Много от маршрутите в българските планини са маркирани с цел да се подпомогне ориентирането на туристите и обезопаси тяхното движение.

Какви видове туристическа маркировка има?

  • Лятна маркировка – наричана още лентова
  • Зимна  маркировка – наричана още стълбова (жалонна)

Лятна (лентова) маркировка

Какво представлява?

Лентова маркировка, представлява три водоравни ивици, допрени една до друга, от които средната представлява основният ориентиращ цвят, а страничните ивици служат за привличане на вниманието. Използват се четири ориентиращи цвята: червен, зелен, син и жълт, а за привличащ цвят се използва белият.

Стандартно размера на маркировката е 10 см на 10 см или всяка ивица от по 3 см в ширина и 10 в дължина. Няма точно разграничение при използването на цветове, но е прието, че за билни маршрути се използва предимно червен цвят, като  най-силно привличащ вниманието.

Къде се поставя?
Лятната маркировка се поставя на дървета, върху неподвижни камъни, скали, стени на сгради и други и за да изглежда професионално се ползва шаблон. Напоследък все по-често се използват готови трицветни табелки, които се заковават върху дървета.

Кога се използва?
Лентовата маркировка се използва предимно при ясно време, когато няма сняг или мъгла. При лоша видимост е препоръчително да се ползват зимните маршрути.

Какво значи, ако има два или повече основни цвята на лентовата маркировка?

Това значи, че когато по дадена пътека минават два или повече маршрута, се добавя основния цвят на всеки един от тях. Когато се разделят двата маршрута и посоката се сменя рязко се поставя специален знак, който може да бъде стрелка или завой. Стрелката най-често е във вид на табелка, като с нея освен посоката на движение се указва и мястото, докъдето води маркировката. Освен крайната точка показват и осреднено времето, което е нужно за достигане до нея. Върху стрелката се полагат основният цвят, с който е маркиран съответният маршрут. Понякога стрелката е нанесена чрез шаблон, с боя.

По билните части на планините съществуват и т.нар. пирамидки. Срещат се предимно по билните части на планините за ориентиране на маршрут в технически по сложен участък, където няма поставена лентова или жалонна маркировка. Поставяни са от туристи или овчари, .

През лятото, при лоши атмосферни условия, движението по зимната маркировка е много препоръчително, въпреки че е в повечето случаи е свързано с преодоляването на по-голяма денивелация

Зимна (стълбова) маркировка

Какво представлява?
Зимната маркировка представлява предимно метални стълбове с височина около 2.5 метра. Боядисани са в редуващи се 20 сантиметрови черни и жълти ивици, за да бъдат в контраст със снега. Върху стълбовете (жалоните) може да има различни видове табели например азимутни табелки. Всяка една от тях показва на какво разстояние е предходният и следващият стълб, както и каква е посоката към него.

Къде се поставят?
Поставят се предимно в откритите части на планините, както и при излизане на маршрут от гора на големи открити местности. По правило предимно са сложени по маршрути с липсваща или понижена лавинна опасност. но там се поставят предупредителни знаци, които предупреждават за лавинна долина или опасност от лавина.