Деца - Природа - Родина!
Това е връзката, която има смисъл да подкрепяме!

Ще направите ли възможна реализацията на някои наш мащабен бъдещ проект?
Подкрепите ни, като направите дарение на сдружението по избор или се свържете с нас,
за да станем дългосрочни партьори в една добра кауза!
Сдружение Млад планинар
Дари с основание:...
IBAN : BG96UBBS88881000625449
BIC : UBBS BG SF
ОББ

Дари с основание

за Целите на сдружението

Дари с основание

за Българските първенци

Дари с основание

за НТП По пътя на Самуиловите воини