324716891_1513798179088725_7887740609322059100_n
Земенска планина - връх Тичак 1295м

Подробна информация за маршрута

  • Начална точка: гр.Земен 42.48578122.746879 )
  • Крайна точка: вр.Тичак ( 42.51222622.687534 )
  • Денивелация: 690 м 
  • Дължина: 10 км 
  • Времетраене: 2:00 часа

Този маршрут е най-лесния за изкачването на първенеца на Земенска планина – връх Тичак, въпреки че е дълъг 10 км. От долу до самия връх пътя е добре подържан. Тръгва се от входа на кариерата за вародобив, намираща се в северната част на града. Първоначално настилката е павета, след което преминава в асфалт. Пътят криволичи нагоре и бавно набира денивелация. Вървим по пътя нагоре, като на едно място излизаме за малко от него и минаваме покрай един паметник на загинали партизани, след което отново слизаме на пътя. И така вървим по пътя до върха, където ни посреща голямата бариера на поделението и маршрутът ни свършва до тук. Виждаме върха наблизо, върху който има струпана военна техника, след което поемаме по пътя си до долу.