444485864_848942140608767_905592593704876123_n
Черепишки манастир
Дата: 26.05.2024
Продължителност: един ден