371975663_689433629892953_8102575890041421908_n
Големи връх-Ерулска планина
Дата: 02.09.2023
Продължителност: Един ден