356226602_650479743788342_5403139851430566585_n
Големи връх - Ездемирска планина
Дата: 25.06.2023
Продължителност: Един ден
Дата на връщане: 25.06.2023