363387928_670010265168623_1276542779737462037_n
Гоцев връх – Славянка
Дата: 29.07.2023
Продължителност: Един ден