378389645_706011441568505_4326417799287804475_n
Х НТП “По стъпките на Самуиловите воини”
Дата: 01.10.2023
Продължителност: Един ден