307371227_466446198841056_72110881955063525_n
лагер на х. Славянка
Дата: 17.11.2023
Продължителност: 3 дни
Дата на връщане: 19.11.2023