445396785_849671157202532_6418664068331390365_n
НТП По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица
Дата: 28.05.2024
Ден първи.
Стотици млади ботеви поклонници поемат по славния Ботев път от Козлодуйския бряг през Матеев геран, Поповото ханче та чак до Софрониево.
Маршрута е около 26 км или хиляди, хиляди крачки
За емоциите…, просто трябва да го преживеете.