444502020_850411097128538_8345523212523132869_n
НТП По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица
Дата: 29.05.2024
Ден втори
Гордост! Това е чувството, което изпитва всеки един изминал най-дългия маршрут по славния Ботев път.