445355125_849188310584150_3467257873040732723_n
НТП По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица
Дата: 27.05.2024
Продължителност: седем дни
Дата на връщане: 02.06.2024