444976035_852131260289855_7898090141736073279_n
НТП По пътя на Ботевата чета от Козлодуй до Околчица
Дата: 01.06.2024
Пети ден
Стигаме върха, горди че сме изминали Ботевия път от Козлодуй до Околчица.