Mountain village view, small town, view from above
Св Дух – от с. Рожен до с. Пирин
Дата: 03.06.2023
Продължителност: 2 дни
Дата на връщане: 04.06.2023