Връх Ботев
Дата: 22.07.2023
Продължителност: Един ден