golyam-debelets-scaled
Връх Голям Дебелец
Дата: 13.05.2023
Продължителност: еднодневен
Дата на връщане: 13.05.2023

Изкачване на връх Голям Дебелец е част от инициативат “Българските първенци на 39-те родни планини”