landscape-g7e2afdccd_1920
връх Китка – Завалска планина
Дата: 27.11.2022