375874778_693761992793450_6649758235629545857_n
връх Милевец - Милевска планина
Дата: 11.09.2023
Продължителност: Един ден