2448
връх Мусала-Рила планина
Дата: 23.09.2023
Продължителност: Един ден
Дата на връщане: 23.09.2023