110307866_3555446881132798_1314924726758507107_n
Връх Мусала
Дата: 07.08.2024
Продължителност: един ден