Връх Руен
Дата: 09.07.2023
Продължителност: Един ден