359240567_658901666279483_925293262447003440_n
връх Бели камък - Кобилска планина
Дата: 09.07.2023
Продължителност: Един ден
Дата на връщане: 09.07.2023