Pirin mountains
връх Виден – Конявската планина
Дата: 12.11.2022